Impressum

Držiteľ povolenia zodpovedného za obsah tejto webovej stránky

ATPOL Personal GmbH
Obermitterdorf 25 A-9113 Ruden
Predseda: Michael Peball
Číslo obchodného registra: 501430y
DPH EÚ: ATU73806768
Predmet činnosti : nábor zamestnancov
Obchodná komora: obchodná komora Kärnten
E-mail:info@atpol-personal.at
Telefón: + 43 (0) 4234 50 270
Fax: + 43 (0) 4234 50 270-29

Bankové údaje:

Raiffeisen Landesbank Kärnten
IBAN: AT02 3900 0000 0119 0545
BIC: RZKTAT2K

Informácie týkajúce sa zodpovednosti:

Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia webových poskytovateľov tretích strán. Upozorňujeme, že zásady ochrany osobných údajov platia len pre webové stránky ATPOL Personal GmbH. Nemáme žiadny vplyv a kontrolu, či ostatní dodávatelia dodržiavajú platné zásady ochrany osobných údajov. Nemáme kontrolu nad obsahom alebo prevádzkou webových stránok tretích strán a nie sme zodpovední za žiadne informácie obsiahnuté na týchto stránkach. Zodpovední sme za odkazy a obsah tretích strán, len vtedy, ak máme informácie o nezákonnom alebo trestnom obsahu a za technicky vhodnom riešení s cieľom zabránenia použitia obsahu. Nie sme povinní pravidelne kontrolovať obsah ponúk tretích strán v súvislosti s ich nezákonnosťou alebo trestnou zodpovednosťou. Avšak, ak zistíme nelegálny obsah umiestnený na webových stránkach tretích strán , bude zodpovedajúci odkaz okamžite z našich webových stránok odstránený.

Nájdeme pre vás správneho zamestnanca

Bez ohľadu na to, akú konkrétnu a ťažkú prácu Vaša spoločnosť robí, môžete sa spoľahnúť na našu pomoc. Nájdeme tých správnych ľudí, ktorí spoločne s Tvojím tímom rozvinú Tvoje podnikateľskú činnosť, a Vy sami budete mať čas na rozhodovanie, čo je pre Vás dôležité.
Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás
ATPOL Personal GmbH
Obermitterdorf 25 | A-9113 Ruden | Austria

FN 5Ol43Oy
ATPOL Personal GmbH
Dokončené od sakomedia